Privacy beleid

Inleiding:

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) is van toepassing op de Website www.shop.harman.com (de “Website”) en het gebruik daarvan. Door gebruik te maken van de Website aanvaard u de voorwaarden als gesteld in de Privacyverklaring. Verder maken wij u er graag op attent u door gebruik te maken van de Website persoonsgegevens aan Harman Consumer, Inc verstrekt.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 augustus 2013. Lees deze Privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden a.u.b. aandachtig door voordat u enige informatie aan de Website toevertrouwt.

Wie zijn we?

Deze website wordt beheerd door Harman International Industries Incorporated voor en namens haar lokale dochtermaatschappijen (vermeld als "Harman", "we", "ons" en "onze").

Het geregistreerde adres van Harman International Industries, Incorporated is:

Harman International Industries

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, VS

+1.203.328.3500

De website die u bezoekt is mogelijk beschikbaar gesteld door een dochtermaatschappij van Harman International Industries Incorporated. Als u vragen hebtover dit privacybeleid wordt u geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemenmet deze dochtermaatschappij. De relevante landspecifieke dochtermaatschappij van Harman International Industries Incorporated is te vinden in het gedeelte Contact opnemen van de website waarop dit privacybeleid is gepubliceerd.

Inleiding: 

Harman bezorgt u dit document over privacybeleid om uit te leggen op welke manier Harman uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u de websites van Harman bezoekt, zich aanmeldt voor een online inkoopaccount en de producten van Harman gebruikt. Harman respecteert uw privacy en wil uw persoonlijke informatie beschermen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 augustus 2013.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken: 

De enige persoonlijke informatie over u die wordt verzameld op de website is de persoonlijke informatie die u ons gegeven hebt.

Harman mag uw persoonlijke informatie die u ons geeft bij het opzetten van een account op onze website op de volgende manieren gebruiken:

 1. Uw naam verkrijgen om met u te kunnen communiceren en om u te kunnen identificeren als een gebruiker van de website.
 2. Controleren of u ouder bent dan 13 jaar.
 3. Controleren of u ouder bent dan 18 jaar of toestemming hebt gekregen van een ouder of voogd om de website te gebruiken.
 4. U een catalogus sturen.
 5. U mededelingen sturenwanneer u dat vraagt.
 6. U de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een promotiecampagne of om een andere voorziening van de website te gebruiken.
 7. Uw communicatie- en winkelervaring met Harman aanpassen en/of op uw persoonlijke behoeften afstemmen.
 8. Beter reageren op uw punten van zorg en klachten als klant.
 9. U geïnformeerd houden over de verwachte productreleases van Harman, tenzij u dergelijke berichten niet wilt ontvangen.

Uw betalingsdetails die tijdens het bestelproces worden verstrekt worden onder veilige condities door een externe partner verwerkt om uw gebruik van een geldige creditcard te controleren en de betaling per creditcard te verwerken. Harman heeft geen toegang tot uw creditcardgegevens. Tevens wordt de aflevering van de producten op uw adres uitgevoerd door de door Harman gekozen expediteur.

Harman verzamelt niet-beschrijvende, niet-persoonlijke informatie over het aantal bezoekers dat onze website gebruikt. Harman verzamelt hierbij geen enkele persoonlijke informatie over u, maar Harman kan wel informatie verzamelen over het feit dat een gebruiker de website bezocht heeft ten behoeve van een statistische analyse van het gebruik van onze website door bezoekers.

Uw abonnement opzeggen en uw informatie verwijderen of wijzigen: 

Harman begrijpt dat u later uw mening kunt veranderen over ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Harman biedt meerdere mogelijkheden waarop u uw privacyvoorkeuren aan ons kunt meedelen:

 1. Alle e-mailberichten en nieuwsbrieven zullen een beschrijving bevatten van de manier waarop u ons kunt vragen om u geen berichten en nieuwsbrieven meer te sturen.
 2. Op elk gewenst moment kunt u een e-mail sturen naar het adres dat is verstrekt in het relevante gedeelte van de pagina Contact opnemen op de website.
 3. U kunt op elk gewenst moment onze klantendienst opbellen en aangeven dat u uw marketingvoorkeuren wilt wijzigen.
 4. Meld en aan en werk uw profiel bij om de informatie die u tijdens de registratie verstrekt hebt te wijzigen of volledig te verwijderen.

Hou er rekening mee dat u, ten gevolge van onze interne verwerkingsvereisten, na het opzeggen van uw abonnement, nog mededelingen kunt ontvangen die al in productie waren. Wanneer u vraagt om uw registratiegegevens te verwijderen of wanneer u uw abonnement opzegt om geen mededelingen meer te ontvangen, kunnen we informatie bijhouden over verkopen of servicevragen om onze toekomstige service te organiseren en om bedrijfsdocumenten te kunnen bijhouden.

Cookies:  

Harman maakt mogelijk gebruik van cookies om uw ervaring met onze website te verbeteren. Harman kan cookies gebruiken om beter uw positieve en negatieve ervaringen met onze website te begrijpen zodat we de website kunnen aanpassen op basis van uw eerdere gebruik en om, in het algemeen, te voorzien in de behoeften en interesses van onze klanten. Een cookie is een klein, verwijderbaar gegevensbestand dat door uw webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw computer vragen om u te waarschuwen telkens als een cookie gestuurd wordt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U maakt deze keuzen via de instellingen van uw webbrowser. Wanneer u de cookies uitschakelt, hebt u geen toegang tot vele voorzieningen die uw ervaring met de site efficiënter maken en werken enkele van onze services niet naar behoren. U kunt de cookies ook verwijderen van uw computer. Wij maken geen gebruik van cookies om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen.

De volgende cookies worden gebruikt voor onze websites die in de Europese Unie zijn gevestigd: "phpsessid" voor het identificeren van een unieke sessie op de website; voor "onthoud mijn keuze" of taalgebaseerde cookies wordt de gebruiker omgeleid naar de pagina van hun keuze of wordt de pagina weergegeven in de voorkeurstaal van de gebruiker.

Voor cookies van derden zijn dit "unam" die wordt ingesteld door traceringsscripts; “utma" en "utmz" die worden ingesteld door Analytics en “Ve Interactive” voor het realtime opvangen van data, die HARMAN alleen gebruikt om service-gerichte e-mails te sturen als een bestelling niet is afgemaakt. Deze data wordt na 30 dagen verwijderd.

Het doel van de "cookie "unam" is u toe te staan de inhoud van de pagina via e-mail, Twitter, Facebook, enz. te delen met anderen. "Unam" identificeert u alleen persoonlijk als u zich al apart hebt aangemeld bij "ShareThis" en uw toestemming hebt gegeven.

Het doel van "utma" en "utmz" is om vast te leggen hoeveel mensen de website gebruiken en welk traject zij binnen de site hebben gevolgd na hun aankomst. Meer specifiek houdt "utma" bij hoe vaak u de website eerder hebt bezocht (indien dit het geval is geweest) en identificeert "utmz" waar u vandaan bent gekomen, bijvoorbeeld van een zoekmachine of van een andere website. "Utma" en "utmz" slaan geen persoonlijke informatie over u op, alleen informatie over uw computer en uw browser.

 

Uw persoonlijke informatie openbaar maken en delen: 

Harman verhuurt of verkoopt uw persoonlijke informatie niet aan derden. Harman maakt uw persoonlijke gegevens niet openbaar aan derden voor de eigen doeleinden van de derde partij, maar uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Harman kan uw informatie delen met dochtermaatschappijen van Harman onder hetzelfde toezicht door Harman, zoals toegestaan volgens dit privacybeleid. Indien Harman gereorganiseerd zou worden of overgedragen aan een derde partij, mag uw persoonlijke informatie worden overgedragen aan de opvolger van Harman voor de doeleinden en volgens de voorwaarden van dit privacybeleid. Harman mag uw creditcardgegevens uitsluitend aan de bank van Harman of aan de verwerker van de creditcardgegevens verstrekken voor de verwerking van uw betaling. Harman mag uw gegevens ook delen met expediteurs om producten aan u te bezorgen. Bij zeldzame gelegenheden mogen we specifieke informatie bekendmaken na een vraag van de regering, als antwoord op een bevel van de rechtbank, om ons website beleid uit te voeren of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onszelf of van anderen te beschermen. We mogen ook informatie delen met bedrijven die ons helpen bij de bescherming tegen of het onderzoek van fraude. We verstrekken geen informatie aan agentschappen of bedrijven voor marketing- of commerciële doeleinden.

Uw informatie beschermen: 

Harman verbindt zich tot het gebruiken van talrijke technologische veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot encryptietechnologieën en verificatiehulpmiddelen. Uw persoonlijke informatie wordt bijgehouden in beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die deze toegang tot uw persoonlijke informatie nodig hebben om onze website te kunnen managen en om u informatie te kunnen verstrekken die u gevraagd hebt. Alle orders worden geplaatst via een beveiligde server. Vergeet echter niet dat geen enkele elektronische gegevensoverdracht via het internet 100% veilig kan zijn.

Uw informatie overbrengen naar het buitenland: 

Wanneer u buiten de Verenigde Staten gevestigd bent, mag Harman uw informatie doorgeven aan de dochtermaatschappijen van Harman onder hetzelfde toezicht als Harman, of aan andere dienstverleners buiten uw land of regio. Harman beheert haar website vanuit de Verenigde Staten. Harman erkent dat de databeschermingswetten en andere wetten van de Verenigde Staten mogelijk niet zo uitgebreid zijn als de wetten van uw land of grondgebied, en Harman zal de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten nageleefd worden. Harman stemt ermee in de volgende acties namens u uit te voeren: specifieke veiligheidsmaatregelen treffen om uw informatie voldoende te beschermen, Harman zal aan haar in de Verenigde Staten gevestigde dochtermaatschappijen vragen om een contract te tekenen waarin de beveiliging van uw persoonlijke informatie gewaarborgd wordt en de specifieke vereisten worden vermeld waaraan de in de Verenigde Staten gevestigde dochtermaatschappij moet voldoen, en de actuele naleving van de vastgelegde veiligheidsmaatregelen controleren.

Privacy van kinderen: 

We respecteren de privacy van kinderen. Onze website is niet ontworpen om een doelgroep aan te trekken van jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen die jonger zijn dan 13 jaar.

Speciale bepaling voor inwoners van Californië: 

Volgens de Californische wetten kunnen inwoners van Californië aan Harman vragen of Harman de persoonlijke informatie van een persoon bekendgemaakt heeft aan om het even welke derde partij voor de rechtstreekse marketingdoeleinden van deze derde partij. Harman verkoopt of deelt uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming met niet-Harman maatschappijen voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden. Inwoners van Californië die meer informatie willen over onze naleving van deze wetten of die vragen of bezorgdheden hebben over onze privacypraktijken en -beleid, kunnen altijd contact met ons opnemen.

Een kopie aanvragen van uw persoonlijke informatie of deze bijwerken: 

U kunt op elk gewenst moment naar Harman schrijven om de persoonlijke informatie te krijgen die Harman over u bezit, of om alle persoonlijke informatie die Harman heeft en die niet correct is, te wijzigen. Deel ons gewoon mee welke informatie u van ons wilt ontvangen of welke informatie niet correct is, en we zullen u een antwoord bezorgen. Uw vraag moet uw naam en een bewijs van uw identiteit bevatten.

Vragen en feedback: 

We ontvangen graag uw vragen, opmerkingen en punten van zorg op het gebied van privacy. Stuur ons al uw feedback over privacy of enige andere kwestie.

Kennisgeving en contactinformatie: 

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de relevante dochtermaatschappij van Harman die wordt genoemd op de website die u bezoekt. U kunt echter ook rechtstreeks contact opnemen met Harman International Industries Incorporated op:

VIA E-MAIL:

webadmin@harman.com

SCHRIFTELIJK:

Harman International Industries

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, VS

+1.203.328.3500

 

Gebruiksvoorwaarden: 

Lees ook het hoofdstuk over onze gebruiksvoorwaarden waarin andere voorwaarden worden uitgelegd die gelden bij het gebruik van onze websites.